Som ansat hos HR-Industries er du en del af et stort fællesskab. Vi ønsker at styrke dette fællesskab og relationerne til dine kollegaer i marken og os på kontoret, som du jo typisk møder telefonisk eller ved besøg på kontoret.

Vi holder løbende sociale arrangementer med mere, hvor du kan møde andre vikarer og personalet hos HR-Industries. Vi tror på, at en af de bedste måder, at skabe et godt arbejdsmiljø på, er med god kontakt med hinanden og ved at lave sociale arrangementer for dig og dine kolleger, så vi lærer hinanden endnu bedre at kende.

På det sociale plan er der årligt, foruden mindre sociale arrangementer, flere større sociale arrangementer som sommerfest, motionsløb og julefrokost, som vi naturligvis støtter op om.

Vi accepterer og respekterer til fulde myndighedernes beslutninger og retningslinjer vedr. Corona, så nogle sociale arrangementer kan blive justeret.

Kommende arrangementer:

Vi arbejder på nye arrangementer som eks.

  • Social løb
  • Social skovtur, evt. på MTB

Har du forslag til sociale arrangementer, hører vi meget gerne fra dig

Hos HR-Industries er vores medarbejderes trivsel og velbefindende grundlæggende for at skabe gode og velfungerende jobs. Vi tror på, at trivsel også kommer ved forskellige arrangementer.