Skulle du være så uheldig at blive syg, kan du læse her hvad du skal gøre for at sygemelde dig. Ring også til din kontaktperson på virksomheden, hvor du arbejder.

Skulle du være så uheldig at blive syg i dit vikariat, er det vigtigt, at du altid giver HR-Industries besked jfr. nedenstående procedure. Du mister retten til sygedagpenge eller løn under sygdom, hvis du ikke overholder dette.

Sygdom og fravær – hvad gør jeg

Hvis du bliver syg, skal du altid ringe til HR-Industries på tlf. 86 42 35 40. Ring senest en time inden du skulle være mødt. Sygemeldinger skal meldes pr. telefon – aldrig på SMS eller via mail. Husk at ringe hver dag.

Telefonen er døgnbemandet. Læg en besked på telefonsvareren, hvis telefonen ikke bliver taget. Sygdom skal desuden hurtigst muligt meddeles til virksomheden, du arbejder i, senest ved arbejdstidens begyndelse. Overholdelse af ovenstående regler er en betingelse for at få udbetalt sygedagpenge, hvis du er berettiget til disse.

Læge og tandlæge

Vi henstiller til, at du så vidt muligt booker læge- og tandlægebesøg uden for arbejdstiden. Du har dog frihed til besøg hos tandlæge, læge samt speciallæge og lignende uden løn efter nærmere aftale med virksomheden.

Husk: Er du i tvivl om noget, eller opstår der spørgsmål, som du ikke umiddelbart kan finde svar på, så kontakt os endelig.

Corona

Hvis du er ansat hos HR-Industries, har du allerede hørt fra os et antal gange under ”coronakrisen”. Er du alligevel i tvivl om noget, så kontakt os endelig på vores hovednummer 86 42 35 40

Myndighedernes vejledning om Corona virus

På hjemmesiden www.coronasmitte.dk kan du finde de danske myndigheders svar på spørgsmål om alt, der vedrører COVID-19, herunder information om farlige områder, hvordan du forebygger smitte, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg osv.