Har din virksomhed brug for en ekstra medarbejder i en afgrænset periode? Hos HR-Industries kan du leje en kvalificeret projektmedarbejder med kort varsel.

Din virksomhed kan have brug for ekstra arbejdskraft i en begrænset periode. Det kan være i forbindelse med et udviklingsprojekt, en længerevarende sygemelding, barselsorlov eller hvis en opgave kræver særlige kompetencer, som din virksomhed ikke har eller har brug for i det daglige. Her vil en projektmedarbejder ofte være den rigtige løsning.

HR-Industries kan dække din virksomheds behov for midlertidig arbejdskraft. For eksempel i 1, 3, 6 eller 12 måneder. Vi har en stab af kvalificerede medarbejdere, som er omstillingsparate og klar til at træde til, når og hvor din virksomhed har behov for det. Og vi kan klare de fleste personaleopgaver inden for industriområdet efter aftale. Uanset om din virksomhed har behov for én mand eller en hel gruppe medarbejdere.

Ansat hos os, på samme vilkår som din virksomheds ansatte

En projektmedarbejder vil formelt være ansat i HR-Industries. Vi følger industriens overenskomst og har i det hele taget et godt samarbejde med industriens faglige organisationer. Og projektmedarbejderen får den samme løn og de samme tillæg som de fastansatte medarbejdere i din virksomhed.

HR-Industries tager sig af den personalemæssige side af ansættelsen, så det skal din virksomhed i ikke bruge ressourcer på. Det er dog altid en god idé, at din virksomhed bruger ressourcer på at tage godt imod projektmedarbejderen, og hjælper vedkommende med, at blive integreret i virksomheden, ikke mindst hvis projektmedarbejderen skal indgå i et team med en eller flere af virksomhedens fastansatte medarbejdere. For det er selvfølgelig vigtigt, at projektmedarbejderen trives, og at de fastansatte er trygge ved at få en projektmedarbejder som kollega.

Nøje udvalg med mulighed for at teste fagligheden

HR-Industries har selv en solid baggrund indenfor industriens, hvilket gør os i stand til at vurdere vores medarbejderes faglige kompetence i forhold til de projektopgaver, der skal løses. På den baggrund udvælger vi kandidater til projektansættelsen, og sætter efterfølgende et møde op med dig og/eller andre repræsentanter for din virksomhed. Som en ekstra sikkerhed for, at projektmedarbejderen er den helt rigtige til opgaven, arrangerer vi gerne en prøve i din virksomhed, hvor I selv kan teste medarbejderens faglige færdigheder (evt. svejsetest).

En projektansættelse kan også bruges som led i rekrutteringen af en ny medarbejder. Som virksomhed får I jo et godt indblik i medarbejderens faglige kunnen i løbet af projektansættelsen, og I får en god fornemmelse af, om medarbejderen passer ind i virksomhedens kultur. Det samme gør projektmedarbejderen. Og hvis interessen for en fastansættelse er gensidig, har din virksomhed mulighed for at videreføre samarbejdet.

Brug for en projektmedarbejder eller mere information?

Har du brug for én eller flere projektmedarbejdere, eller er du interesseret i at høre mere om muligheden for at bruge projektmedarbejdere i din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kommer naturligvis også gerne forbi til et møde i din virksomhed, eller vi kan mødes til en snak hos HR-Industries.