HR-Industries anvender en gennemarbejdet og professionel 10 trins rekrutteringsproces for at sikre kvaliteten i vores arbejde og for at sikre succes for din virksomhed og for vores kandidater.

1) Afklaringsmøde om opgaven

For alle rekrutteringsformer vil en konsulent fra HR-Industries inden start komme forbi din virksomhed, og vil i samarbejde med jer finde den bedst egnede rekrutteringsform ud fra virksomhedens behov.

2) Analyse af jobbet samt virksomheden

Vi taler med jer om virksomheden, behov og forventninger, og hvad den nye medarbejder kan forvente i form af ansvarsområder, arbejdsopgaver, kompetencer, udviklingsmuligheder og ansættelsesvilkår. Vi kommer ligeledes omkring, hvilken personlighed I mener, vil matche jobbet og virksomheden.

3) Jobbeskrivelse

Efter et grundigt forarbejde kan vi definere titel, ansvar, arbejdsopgaver, forventninger til den nye medarbejder, ønsket ledelsesstil, hvis ledelse indgår i jobbet, samt hvilken rolle den nye medarbejder skal indtage i afdelingen osv. Ud fra dette udarbejder vi et stillingsopslag, der selvfølgelig skal godkende af jer som kunde.

HR-Industries er certificeret til at udføre Thomas DISC stillingsprofilanalyse, der afdækker hvilke personlige egenskaber, den ideelle kandidat skal have. Thomas systemet giver mulighed for, hurtigt og effektivt, at opstille kompetenceprofiler for organisationens forskellige jobfunktioner. Efter aftale kan dette anvendes i jobbeskrivelsen.

4) Annoncering – søgning

Selve rekrutteringsprocessen begynder med søgning i vores emnebank samt gennem annoncering i HR-Industries’ navn. HR-Industries beslutter i samarbejde med kunden, hvilken internetportal der skal indrykkes på. Som udgangspunkt bruger HR-Industries jobnet, linkedin, facebook samt vores egen hjemmeside, som er godt besøgt. Ønskes der særskilt annoncering, vil HR-Industries debitere din virksomhed for annoncens pris.

5) Interview

Vi screener kandidaterne, interviewer de bedst egnede og giver afslag til de ikke-egnede. Under interviewet klarlægger vi kandidatens faglige kompetencer samt menneskelige egenskaber. Derefter bliver der taget referencer på de egnede kandidater.

6) Præsentation af kandidater

HR-Industries præsenterer så vidt muligt din virksomhed for de 2 – 4 bedst egnede kandidater til stillingen. Udvælgelsen sker på basis af vores grundige interview, referencekontrol, samt vores personlige vurdering.

7) Eventuel personlighedstest af kandidaten og 2. interview

Såfremt din virksomhed ønsker det, personlighedstester vi kandidaterne med testen fra Thomas International. Læs mere om Læs mere om Thomas Person Profil Analyse. Profilanalysen udføres mod et aftalt honorar.

8) Indkaldelse til samtale ved kunden

Ud fra vores præsentation af kandidaterne aftaler vi i samråd med din virksomhed, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale hos jer. HR-Industries står for indkaldelsen, og kan være med under denne samtale, hvis det ønskes.

9) Hjælp med lønniveau m.m.

Såfremt der ønskes hjælp med lønniveau mm., kan HR-Industries bruges som sparringspartner.

10) Opfølgning på kandidat

Efter endt rekruttering og ansættelse af kandidaten følger vi op to gange de kommende tre måneder, dels hos kandidaten, dels hos din virksomhed, for at sikre, at både kandidat og I er tilfredse med den nye ansættelse.