Som specialister i rekruttering af medarbejdere til industrien, hjælper HR-Industries med at finde og ansætte eller udleje de bedste medarbejdere til industriens virksomheder.

HR-Industries rekrutterer medarbejdere til fast ansættelse og til længerevarende projektansættelse. Desuden udlejer vi medarbejdere til bemandingsudfordringer på skæve tidspunkter som for eksempel aften, weekender og ferieperioder.

Vi arbejder ud fra devisen om gensidig respekt, tillid og loyalitet. Vi tør sige nej til en opgave, hvis vi ikke kan løse den. Og vi skaber langsigtede relationer med vores kunder, også i hårde tider. Det betyder blandt andet, at vi er i tæt dialog med vores kunder. Både før, under og efter vi har hjulpet med at rekruttere en medarbejder. For det er i vores øjne med til at sikre, at både virksomhed og medarbejder er tilfreds med ansættelsen.

For HR-Industries er det vigtigt at have et godt samarbejde med faglige organisationer som eks. Dansk Metal og Dansk El-Forbund, og at vi altid følger vedtagne regler. Vi oplever, at det skaber tryghed for vores kunder, for vores kandidater og for vores egne ansatte, som typisk er medarbejdere, der indgår i midlertidige projekter hos vores kunder, og medarbejdere, som arbejder på skæve tidspunkter i industrien over en afgrænset periode.

HR-Industries A/S en del af JKS-koncernen med speciale til industrien.

Vi er engagerede i industriens fremtid

En af industriens største udfordringer er mangel på faglært arbejdskraft, og desværre bliver det kun værre de kommende år. Alt tyder på, at der vil mangle 30.000 faglærte indenfor metalindustrien i 2030. Konsekvensen kan være, at danske industrivirksomheder mister ordrer.

HR-Industries har blandt andet taget initiativ til projektet ”Vi uddanner sammen”, som er et supplement til den traditionelle erhvervsuddannelse, hvor vi i samarbejde med industrivirksomheder og tekniske skoler tilbyder delelærepladser. Projektet skal gøre det mere interessant at tage en industriuddannelse for unge, der ellers ville have valgt en anden vej end industriens. ”Vi uddanner sammen” bakkes op af Dansk Industri samt flere af industriens fagforbund.

Vi kender industrien og taler industriens sprog

HR-Industries bygger på solid baggrund indenfor – og indsigt i – industrien. Bureauet er grundlagt af direktør Henrik Friis-Andersen, som oprindelig er udlært smed og uddannet maskintekniker. Henrik har desuden taget en diplomuddannelse i ledelse. Efter en årrække som ansat i industrien grundlagde Henrik HR-Industries i 2005. I dag har HR-Industries afdelinger i Randers, Aarhus og Aalborg. 2024 blev HR-Industries A/S en del af JKS-koncernen med speciale i industrien.

I HR-Industries taler vi industriens sprog, vi kender industriens virksomheder, og vi ved, hvilke kompetencer industrivirksomheder har brug for, når de søger medarbejdere. Det er nok én af grundene til, at vi gennem årene har formidlet mere end 8000 kandidater til industrien, og at vi til stadighed nyder et godt omdømme blandt industriens virksomheder.